OK Home Logo

Miami Armchair White

Miami Armchair White

Code: 5350049758451

€ 185.00


  • Armchair
  • White Frame
  • Grey Cushion
  • Aluminium Sling

Aluminium sling Dining chair with cushion